Ελένη Πλέσσα

Η Ελένη Πλέσσα Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του ΔΣΑ από το 2003 και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) από το 2010, περιληφθείσα από τους πρώτους στον Δημόσιο Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση Δικηγόρων και Διαμεσολαβητών.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑ in European Politics Business and Law του University of Surrey και απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Από το έτος 2003 ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική Δικηγορία ξεκινώντας από το Δικηγορικό Γραφείο Σπηλιώτης – Κάκος και Συνεργάτες και συνεχίζοντας στη Δικηγορική Εταιρεία Σωτήρης Φέλιος και Συνεργάτες. Το Νοέμβριο του 2010 συνδημιούργησε το Δικηγορικό Γραφείο Παπανικολάου – Τσιμπουράκης – Πλέσσα και Συνεργάτες.

Ειδικεύεται σε θέματα Εμπορικού Δικαίου (Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο συμβάσεων, Βιομηχανική ιδιοκτησία) και Αστικού Δικαίου (Ενοχικό, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό Δίκαιο) και διατηρεί εξωτερική συνεργασία με εταιρείες ως νομική σύμβουλος. Λόγω της ιδιότητας ως Διαμεσολαβήτριας, εξειδικεύεται στην ενημέρωση και στην υποστήριξη των εντολέων της ως προς όλους τους εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών.

Ασχολείται ενεργά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και είναι νομικός σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου του Σωματείου «I for U», .

Παράλληλα με τη δραστηριοποίησή της ως δικηγόρος, δραστηριοποιείται αδιαλείπτως ήδη από τον Οκτώβριο του 2009 με τη Διαμεσολάβηση ούσα μία εκ των πρώτων που ασχολήθηκαν με το θεσμό στην Ελλάδα και είναι συνιδρύτρια και εταίρος της Εταιρείας Διαμεσολαβητών RESOLVE.

Ως Διαμεσολαβήτρια, αναλαμβάνει Διαμεσολαβήσεις που σχετίζονται με το αστικό και με το εμπορικό δίκαιο, με ειδίκευση στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στη διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας αλλά και στη σχολική διαμεσολάβηση.

Ως Εκπαιδεύτρια, έχει συνεργαστεί από το έτος 2013 με το ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΔΣΑ ως εκπαιδεύτρια στη βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών και σήμερα στην εκπαίδευση δικηγόρων ως νομικών παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Έχει συγγράψει με τον Σπύρο Αντωνέλο το πρώτο επιστημονικό βιβλίο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα για τη Διαμεσολάβηση με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική εφαρμογή», που κυκλοφορεί από τις Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.