Ειρήνη Ματσούκα

H Ειρήνη Ματσούκα είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στον Κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκπαιδεύτρια Δικηγόρων και Διαμεσολαβητών.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (MSc) “Business for Lawyers” από το ALBA

Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία από το 2002 αρχικά στη Δικηγορική Εταιρία “Γ.Γ. Πασσας – Ε.Ε.Ανδριανάκη και Συναργάτες” και από το έτος 2018 στο Δικηγορικό Γραφείο “Παπανικολάου-Τσιμπουράκης-Πλέσσα-Ματσούκα και Συνεργάτες”, κυρίως στους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου και με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο (ατομικό και συλλογικό) και το κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Επίσης διαθέτει εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών.

Από το 2011 ασχολείται ενεργά με τη Διαμεσολάβηση. Το 2014, από κοινού με τον Σπύρο Αντωνέλο και την Ελένη Πλέσσα ίδρυσαν την εταιρία Διαμεσολαβητών “RESOLVE” (www.resolve.gr).

Ως Διαμεσολαβήτρια αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού, εμπορικού, εργατικού καθώς επίσης και υποθεσεις που αφορούν τη ρύθμιση δανείων σε τραπεζικά ιδρύματα.

Ως εκπαιδεύτρια εκπαιδεύει δικηγόρους στο “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών   στη Διαμεσολάβηση” καθώς επίσης και διαμεσολαβητές και στελέχη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα “Διαμεσολάβηση στο χώρο Εργασίας” τα οποία έχει εκπονήσει από κοινού με τους Διαμεσολαβητές – Εκπαιδευτές Σπύρο Αντωνέλο και Ελένη Πλέσσα.